top of page

Blog

En ny lysende tidsalder venter – men vi skal først igennem mørket

Stress, angst, ensomhed og tomhed er følelser som mange vil opleve i det moderne samfund. Materialismen fylder os ikke længere op, og hvad er meningen egentlig med livet? Yogi Bhajan, mester i kundaliniyoga, taler om, at vi på nuværende tidspunkt befinder os i en overgangsfase mellem fiskens og vandbærens tidsalder. Vi skal igennem mørket, før vi kommer til en ny lysende tidsalder, hvor hjertet og empatien er i centrum.

 

En hård overgang

Fiskens tidsalder, som vi er ved at forlade, er karakteriseret ved materialisme, overfladiskhed, dualitet, frygt og mandschauvinisme. Prestige, titler, massemedier og overkommunikation er i højsædet. Overgangen til vandbærens tidsalder banker på døren, hvilket resulterer i eksistenskriser, stress og angst.  Materialismen kan ikke længere mætte os og massekommunikationen og de stigende samfundskrav overmander os. Hvem er vi? Hvad er vores formål? Hvad er meningen med det hele? Med livet? I fiskens tidsalder tilbeder folk gud, som noget udenfor sig selv.

 

 

Mig- mentalitet udvikles til vi-mentalitet

I vandbærens tidsalder begynder mennesket at vågne op og indse sin egen guddommelige natur. Vi behøver ikke at tilbede gud – vi er faktisk gud, og vi vil opleve gud indefra. Derudover går vi fra en tilstand af gøren til væren, fra viden til visdom, fra intellekt til intuition. I fiskens tidsalder var mottoet: ”To be or not to be”. Enten var vi noget i kraft af vores uddannelse, social status, penge eller ydre skønhed, eller så var vi intet. I vandbærens tidsalder er mottoet: ”To be, to be”. Vi er noget blot ved at være. Vi behøver ikke at yde for at gøre os fortjent til accept og til at modtage, hvorimod det gamle paradigme fordrede, at du skal yde før, du må nyde. Vi går også fra mig-mentalitet til vi-mentalitet. Hvor egoisme før var fremherskende, bliver hele klodens velbefindende i stigende grad taget i betragtning. Dette ses bl.a. i større bevidsthed omkring økologi, klima og dyrevelfærd.

 

Du er overflod

Konkurrencementaliteten er endnu et punkt, som vil blive udfordret. I den nye tidsalder behøver vi ikke længere at konkurrere, da vi vil være fyldt op med en følelse af velstand, og en tilstand af, at der er nok til alle. Konkurrencementaliteten er en strategi og et levn fra tidligere tider, hvor overlevelse var afgørende for artens overlevelse. Nu lever vi i materiel overflod og behøver ikke længere konkurrencementaliteten. I forlængelse heraf ser vi et skift, hvor vi går fra en tilstand af frygt og sammenligning til en tilstand af tillid og empati. Før var vi præget af ”comparison”, mens vi i vandværens tidsalder er prægede af ”compassion”. Vi er som sagt i en overgangsfase, og det kan tage mange før, før vi virkelig mærker effekterne af det nye paradigme. Overgangsperioden vil for mange være hård, og det ville kunne mærkes på krop og sind i form af stress, depression og angst. Yoga, meditation og mindfulness kan hjælpe os i denne overgangsfase med at reducere frygt, øge vores bevidsthed og give os mening.

Original image_ 1920x1280.jpg
bottom of page