top of page

Du er overflod

Opdateret: 20. jan. 2019 

En ny lysende tidsalder venter – men vi skal først igennem mørket.


Stress, angst og ensomhed er følelser, som mange oplever i det moderne samfund. Men i følge yogi Bhajan, mester i kundaliniyoga, venter en bedre verden på os - en verden, hvor hjertet og empatien er i centrum.


En hård overgang

Yogi Bhajan mener, at vi på nuværende tidspunkt befinder os i en overgangsfase mellem fiskens og vandbærens tidsalder. Fiskens tidsalder, som vi er ved at forlade, er karakteriseret ved materialisme, overfladiskhed, frygt og mandschauvinisme. Prestige, titler, massemedier og overkommunikation er i højsædet. Overgangen til vandbærens tidsalder banker på døren. Vi kan mærke, at der er noget galt - både med den måde samfundet fungerer på, og den måde vi presser os selv på. Mange vil opleve eksistenskriser, stress og angst. Materialismen kan ikke længere mætte os og massekommunikationen og de stigende samfundskrav overmander os. Hvem er vi? Hvad er vores formål? Hvad er meningen med det hele? Med livet?


Mig- mentalitet udvikles til vi-mentalitet

I den nye tidsalder, vandbærens tidsalder, begynder mennesket at vågne op og indse sin egen guddommelige natur. Derudover går vi fra en tilstand af gøren til væren - fra viden til visdom - fra intellekt til intuition. I fiskens tidsalder var vi noget i kraft af vores uddannelse, social status, penge eller ydre skønhed, eller så var vi intet. I vandbærens tidsalder er vi noget blot ved at eksistere! Vi behøver ikke at yde for at gøre os fortjent til accept og til at modtage. I det gamle paradigme skal du yde, før du må nyde. Vi går også fra mig-mentalitet til vi-mentalitet. Hvor egoisme før var fremherskende, bliver hele klodens velbefindende i stigende grad taget i betragtning. Dette ses bl.a. i større bevidsthed omkring økologi, fair trade, klima og dyrevelfærd.


Du er overflod

Konkurrencementaliteten er også på vej ud med badevandet. I den nye tidsalder behøver vi ikke længere at konkurrere! Vi vil være fyldt op med en følelse af velstand, og en tilstand af, at der er nok til alle. Konkurrencementaliteten er en strategi og et levn fra tidligere tider, da den var afgørende for artens overlevelse. Nu lever vi i materiel overflod og behøver ikke længere konkurrencementaliteten. I forlængelse heraf ser vi et skift, hvor vi går fra en tilstand af frygt og sammenligning til en tilstand af tillid og empati. Før var vi præget af ”comparison”, mens vi i vandværens tidsalder er prægede af ”compassion”.


Vi er som sagt i en overgangsfase, og det kan tage mange år, før vi virkelig mærker effekterne af det nye paradigme. Overgangsperioden vil for mange være hård, og det ville kunne mærkes på krop og sind i form af stress, depression og angst. Yoga, meditation og mindfulness kan hjælpe os i denne overgangsfase med at reducere frygt, øge vores bevidsthed og give os mening.

63 visninger1 kommentar

1 Comment


Sa godt at laese❤

Like
bottom of page